in English |
  Elintarvikkeet

Maakuntien Parhaat -merkin saaneet elintarvikeyritykset täyttävät tarkat laatuvaatimukset. Tutustu tarkemmin eri tuoteryhmien yrityksiin valitsemalla koontisivuista.

 
 
· Hunajatuotteet
· Jauhot, ryynit ja muut viljavalmisteet
· Kalat ja kalavalmisteet
· Marjat ja marjavalmisteet
· Kasvikset ja kasvisvalmisteet
· Sienet ja sienivalmisteet
· Liha ja lihavalmisteet
· Leivät ja leivonnaiset
· Maitovalmisteet
· Ruokaöljyt
· Tilaviinit, sahti, juomat, uutteet
 

Maakuntien Parhaat elintarvikkeet on valmistettu suomalaisissa pienissä ja/tai keskisuurissa elintarvikeyrityksissä.

Tuotteen kotimaisuusaste on vähintään 80 % tuotteen omakustannusarvosta (työ ja raaka aine mukaan luettuna). Pääraaka-aineiden, kuten liha, kala, maito, vilja, kasvikset ja marjat, tulee olla täysin kotimaisia. Useissa yrityksissä pääosa raaka-aineista tuotetaan omalla tilalla tai omassa maakunnassa/kunnassa.

Tuotteet ovat ammattitaidolla valmistettuja ja asiantuntijaraadin hyväksymiä. Yrittäjät ylläpitävät jatkuvasti omaa ja työntekijöidensä henkilöstön ammattitaitoa siten, että tuotteen ja toiminnan laatu tyydyttävät asiakkaan tarpeet.

Yritykset noudattavat lainsäädäntöä, hyviä tapoja ja liiketoimintaperiaatteita ja moraalis-eettisiä periaatteita (oikeudenmukaisuus, rehellisyys ja eläinten hyvä kohtelu), sekä kestävän kehityksen periaatteita (ympäristön huomioon ottaminen, luonnon kunnioittaminen, maiseman hoito)

Maakuntien Parhaat -yrityksellä on toimiva ISO 9001/2000 -standardiin ja/tai laatupalkintokriteereihin pohjautuva laatujärjestelmä, jonka tulee elintarvikeyritysten osalta sisältää viranomaisten hyväksymä omavalvontasuunnitelma. Laatujärjestelmä arvioidaan merkin käyttöoikeutta myönnettäessä sekä vähintään joka 3. vuosi merkin myöntämisestä. Auditointi, jonka tekee ulkopuolinen arvioitsija, suoritetaan Maakuntien Parhaat -sääntöjä ja ISO 9001/2000 -standardia tai laatupalkintokriteereitä vastaan.

Siksi voimme sanoa, että Maakuntien Parhaat, joka on valtakunnallisesti tunnettu laatumerkki, on laadun tae kuluttajalle ja kaupalle.

 
Suosittelemme selaimeksi uusinta Mozilla Firefoxia