in English |
  Käsityöt

Maakuntien Parhaat -merkin saaneet käsi- ja taideteollisuusyritykset täyttävät tarkat laatuvaatimukset. Asiantuntijaraati arvioi mm. tuotteen käyttötarkoituksen sopivuutta, muotoilun onnistumista ja ammattitaitoa. Tutustu tarkemmin eri tuoteryhmien yrityksiin valitsemalla koontisivuista.

 
 
· Villa- ja lammastuotteet
· Tekstiilit ja asusteet
· Puu-, metalli-, lasi- ja keramiikkatuotteet
· Lahjatavarat
 

Maakuntien Parhaat käsi- ja taideteollisuustuotteet on valmistettu suomalaisissa pienissä ja/tai keskisuurissa käsi- ja taideteollisuusyrityksissä. Tuotteita ovat: villa- ja lammastuotteet ja neuleet, tekstiilit ja asusteet, puu-, metalli-, lasi- ja keramiikkatuotteet, korut ja koriste-esineet.

Tuotteen kotimaisuusaste on vähintään 80 % tuotteen omakustannusarvosta (työ ja raaka aine mukaan luettuna). Tuotteet ovat ammattitaidolla valmistettuja ja asiantuntijaraadin hyväksymiä. Käsityöraati painottaa seuraavia asioita:

  • käyttötarkoitukseen sopiva, muotoilultaan onnistunut, ammattitaidolla valmistettu tuote /tuoteperhe
  • materiaali tarkoituksenmukainen, kotimaisuutta ja luonnonmateriaaleja suosiva
  • esteettinen, muotoilultaan onnistunut, omaperäinen tai perinnemalli
  • käsityönä tai piensarjatuotantona valmistettu, mielellään käyttötuote
  • tekijä tunnistettavissa tuotteesta
  • tuote ja tuoteinformaatio säädösten mukainen
  • tuote ja pakkaus eettisesti ja ekologisesti kestävä
  • tarina ja perinne tuovat lisäarvoa

Yrittäjät ylläpitävät jatkuvasti omaa ja työntekijöidensä henkilöstön ammattitaitoa siten, että tuotteen ja toiminnan laatu tyydyttävät asiakkaan tarpeet.

Yritykset noudattavat lainsäädäntöä, hyviä tapoja ja liiketoimintaperiaatteita ja moraalis-eettisiä periaatteita (oikeudenmukaisuus, rehellisyys ja eläinten hyvä kohtelu), sekä kestävän kehityksen periaatteita (ympäristön huomioon ottaminen, luonnon kunnioittaminen, maiseman hoito)

Maakuntien Parhaat -yrityksellä on toimiva ISO 9001/2000 -standardiin ja/tai laatupalkintokriteereihin pohjautuva laatujärjestelmä, jonka tulee elintarvikeyritysten osalta sisältää viranomaisten hyväksymä omavalvontasuunnitelma. Laatujärjestelmä arvioidaan merkin käyttöoikeutta myönnettäessä sekä vähintään joka 3. vuosi merkin myöntämisestä. Auditointi, jonka tekee ulkopuolinen arvioitsija, suoritetaan Maakuntien Parhaat -sääntöjä ja ISO 9001/2000 -standardia tai laatupalkintokriteereitä vastaan.

Siksi voimme sanoa, että Maakuntien Parhaat, joka on valtakunnallisesti tunnettu laatumerkki, on laadun tae kuluttajalle ja kaupalle.

 
Suosittelemme selaimeksi uusinta Mozilla Firefoxia