in English |
  Myöntämisperusteet

Maakuntien Parhaat -laatumerkin myöntää ProAgria Keskusten Liitto. Merkin käyttöoikeutta voivat hakea pienyritykset, jotka ovat joko elintarvikeyrityksiä, käsi- ja taideteollisuusyrityksiä tai maaseutumatkailu- ja palveluyrityksiä.

 
 
· Laatuvaatimukset
 

Laatuvaatimukset yritystyypeittäin

Elintarvikeyrityksen laatuvaatimukset

Hyväksytty laatujärjestelmä ja omavalvontasuunnitelma

Pääraaka-aine 100 % kotimainen

Asiantuntijaraadin hyväksymä jatkojalostettu tuote

  • omaperäinen ”tuotteen tarina” antaa lisäarvoa
Palveluyrityksen laatuvaatimukset

Hyväksytty laatujärjestelmä ja omavalvontasuunnitelma (ruokapalvelut)

Aterioiden pääraaka-aineet 100 % kotimaisia

  • lähiruokaa omasta maakunnasta

Asiantuntijaraadin hyväksymät palvelut

  • omaperäinen “tuotteen tarina” antaa lisäarvoa

Maaseutumatkailuyritysten kaikki majoitustilat luokiteltava valtakunnallisen majoitustilojen luokitusohjeiston mukaisesti

Käsi- ja taideteollisuusyrityksen laatuvaatimukset

Hyväksytty laatujärjestelmä

Korkea kotimaisuusaste

  • vähintään 80 % tuotteen omakustannusarvosta (työ ja raaka-aine)

Asiantuntijaraadin hyväksymä tuote

  • käyttötarkoitukseen sopiva, muotoilultaan onnistunut ja ammattitaidolla valmistettu tuote
  • omaperäinen “tuotteen tarina” antaa lisäarvoa

Yritysmäinen tuotantotapa ja tuotannon määrä

 

 

 
Suosittelemme selaimeksi uusinta Mozilla Firefoxia