in English |
  Palvelut

Maakuntien Parhaat -merkin saaneet palveluyritykset täyttävät tarkat laatuvaatimukset, mm. aterioiden raaka-aineet ovat täysin kotimaisia. Tutustu tarkemmin eri tuoteryhmien yrityksiin valitsemalla koontisivuista.

 
 
· Ateria-, pito- ja juhlapalvelut
· Kokouspalvelut
· Majoituspalvelut
· Ohjelmapalvelut
· Vierailukohteet
 

Maakuntien Parhaat palvelut on tuotettu maaseutuyrityksissä. Palveluita ovat: ateria-, pito- ja juhlapalvelut, kokouspalvelut, majoituspalvelut ja ohjelmapalvelut.

Ravitsemispalveluyritysten tarjoamissa aterioissa pääraaka-aineiden, kuten liha, kala, maito, vilja, kasvikset ja marjat, tulee olla täysin kotimaisia. Useissa yrityksissä osa raaka-aineista tuotetaan omalla tilalla tai omassa maakunnassa/kunnassa.

Palvelut ovat ammattitaidolla tuotettuja ja asiantuntijaraadin hyväksymiä. Palveluraati painottaa seuraavia asioita:

  • vuorovaikutus asiakkaan kanssa: ystävällisyys, palvelualttius, saavutettavuus, asiakkaan kuunteleminen
  • siisteys, tekninen laatu
  • luontoa säästävä, viihtyisä ympäristö
  • hyvä maku, kotimaisuus ja esteettisyys sisustuksessa, astioissa jne.
  • aterioiden kotimaisuus, lähiruoka, vuodenaikojen huomioon ottaminen aterioissa
  • oman/paikallisen perinteen tai vahvuuden hyödyntäminen ohjelma-/oheispalveluissa

Maaseutumatkailuyritysten majoitustilat on luokiteltu valtakunnallisen majoitustilojen luokitusohjeiston mukaisesti. Majoitustilat luokitellaan viiteen luokkaan. Virallisen luokituksen tunnuksena kohteissa on vihreä avainlehti-merkki. Yrittäjät ylläpitävät jatkuvasti omaa ja työntekijöidensä henkilöstön ammattitaitoa siten, että tuotteen ja toiminnan laatu tyydyttävät asiakkaan tarpeet.

Yritykset noudattavat lainsäädäntöä, hyviä tapoja ja liiketoimintaperiaatteita ja moraalis-eettisiä periaatteita (oikeudenmukaisuus, rehellisyys ja eläinten hyvä kohtelu), sekä kestävän kehityksen periaatteita (ympäristön huomioon ottaminen, luonnon kunnioittaminen, maiseman hoito)

Maakuntien Parhaat -yrityksellä on toimiva ISO 9001/2000 -standardiin ja/tai laatupalkintokriteereihin pohjautuva laatujärjestelmä, jonka tulee elintarvikeyritysten osalta sisältää viranomaisten hyväksymä omavalvontasuunnitelma. Laatujärjestelmä arvioidaan merkin käyttöoikeutta myönnettäessä sekä vähintään joka 3. vuosi merkin myöntämisestä. Auditointi, jonka tekee ulkopuolinen arvioitsija, suoritetaan Maakuntien Parhaat -sääntöjä ja ISO 9001/2000 -standardia tai laatupalkintokriteereitä vastaan.

Siksi voimme sanoa, että Maakuntien Parhaat, joka on valtakunnallisesti tunnettu laatumerkki, on laadun tae kuluttajalle ja kaupalle.

 
Suosittelemme selaimeksi uusinta Mozilla Firefoxia